Gränsöverskridande samarbete i Tornedalen gav mersmak

16.02.2023 kl. 11:00
Några av vinsterna med Tornedalen 2020:s gränsöverskridande turismprojekt i Sverige och Finland är bl.a. 20 nya företag, en rad nya attraktiva produkter och tjänster, samt vad en utsuddad gräns kan innebära för samarbetet.

Tjugo nya företag, en rad nya attraktiva produkter och tjänster och inte minst en nyfunnen tro på vad en utsuddad gräns kan innebära för samarbete och entreprenörskap, är några av vinsterna med Tornedalen 2020:s gränsöverskridande turismprojekt i Sverige och Finland. Projektet, som startades sommaren 2017, hade som syfte att öka samverkan mellan finska och svenska aktörer, få fram fler entreprenörer och skapa tillväxt i besöksnäringen.

– På den finska sidan har man länge varit kända för sin starka besöksnäring som har lockat besökare från hela världen. På den svenska sidan har vi likadana förutsättningar, potentialen finns där, men vi har inte lyckats på samma sätt. Då kändes det naturligt att titta lite närmare på vad våra grannar har gjort, säger projektledare Jessica Wennberg.

Läs mer om samarbetet på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Tornedalens flagga
Bildkälla: Wikimedia Commons

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: