223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden – 52 Leader-grupper godkända

30.01.2023 kl. 13:00
Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leader-grupper, för finansieringsperioden 2023-2027. Genom beslutet anslog ministeriet Leader-grupperna 223 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leader-grupper, d.v.s. lokala aktionsgrupper, för finansieringsperioden 2023-2027. Genom beslutet anvisade ministeriet Leader-grupperna 223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden.

Genom Leader-verksamheten, d.v.s. lokalt ledd utveckling, genomförs en del av Finlands CAP-plan. De lokala åtgärder som genomförs förbättrar landsbygdens livskraft, utvecklar de lokala tjänsterna och näringarna, stöder mikroföretag och företagande, samt ökar delaktigheten, jämställdheten och likabehandlingen. Leader-verksamheten innebär att människor och lokalsamhällen aktiveras och får rådgivning och ges finansiering till att förverkliga idéer. Enligt CAP-planen ska Leader-verksamheten finansieras med 230 miljoner euro, varav 43 procent kommer från EU, 37 procent från staten och 20 procent från kommunerna i Leader-områdena. Sju miljoner euro anvisas senare under perioden.

Leader-grupperna finansierar utvecklingsprojekt och företagsstöd i enlighet med sin egen lokala utvecklingsstrategi. Mer information om Leader-finansiering kan du få av Leader-gruppen i ditt eget område. Leader-gruppernas kontaktuppgifter finns på webbplatsen www.leadersuomi.fi. Finansiering för perioden 2023-2027 kan sökas senare på våren, när de nationella bestämmelserna för den nya perioden har utfärdats och genomförandet har inletts.

Leader-grupperna är föreningar för utveckling av landsbygden där invånare och organisationer, företag och kommuner är med. Leader-grupper finns i alla landsbygdsområden i Finland. Sammanlagt drygt 2,5 miljoner landsbygdsinvånare bor i de områden som omfattas av Leader-finansieringen.

Uppgifterna är från jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande (27.1) som finns, med länk till förteckningen över Leader-gruppernas finansieringsramar, på webbplatsen mmm.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver: