Öppna Julbyar – plattform för byars julevenemang

30.11.2022 kl. 13:00
Det nationella evenemanget Öppna Julbyar, som ordnas för första gången av Finlands Byar, har samlat nästan trehundra anmälda julevenemang.

Finlands Byar ville testa om byarnas julevenemang kunde samlas på en och samma plattform. De kunde de, för nästan trehundra julevenemang är anmälda och det är Finlands Byar nöjda med, eftersom man arrangerar evenemanget för första gången. Läs hela pressmeddelandet från Finlands Byar hår under:

Trehundra julevenemang under Öppna Julbyar

Det nationella evenemanget Öppna Julbyar, som ordnas för första gången, har samlat nästan trehundra anmälda julevenemang. Tanken med konceptet Öppna Julbyar är att synliggöra enskilda byaföreningars evenemang och samtidigt locka fler besökare till byarna och presentera byarnas mångsidiga verksamhet. Det finns anmälda evenemang från alla landskap i Finland.

– I december anordnas ett enormt utbud av basarer och julevenemang i byarna. Vi ville testa om dessa stämningsfulla julevenemang i byarna kunde samlas på samma plattform. Vi är mycket nöjda med antalet anmälda byar, eftersom vi arrangerar evenemanget för första gången. Givetvis har vi även Öppna Byars dag, som är modell för evenemanget Öppna Julbyar, säger Anssi Ketonen, kommunikationschef på Finlands Byar.

Öppna Julbyar samlar de evenemang som ordnas av byaföreningar eller liknande föreningar i december på en evenemangskarta. Du kan enkelt se på kartan var närliggande julevenemang ordnas och kanske bege dig till julevenemanget som ordnas av grannbyn. Alla anmälda evenemang finns på www.suomenkylat.fi/joulukylat.

Öppna Julbyar är Finlands Byars och de regionala byaföreningarnas gemensamma evenemang som genomförs i hela Finland. Alla evenemang ordnas under perioden 1-24 december. Dagligen publiceras även en julhälsning från en by som deltar i evenemanget. För byarna finns en färdig Öppna Julbyar-marknadsföringslogo. Utöver logotypen har de deltagande föreningarna kunnat ladda ner färdiga marknadsföringsmallar för att göra annonser.

Tilläggsuppgifter och intervjuförfrågningar:

Aleksi Koivisto
verksamhetsledare för Finlands Byar rf
aleksi.koivisto@suomenkylat.fi
tel. 040 509 1365

Marianne Liitelä
organisationskoordinator för Finlands Byar rf och producent för evenemanget Öppna Julbyar
marianne.liitela@suomenkylat.fi
tel. 045 887 1511

Anssi Ketonen
kommunikationschef för Finlands Byar rf
anssi.ketonen@suomenkylat.fi
tel. 045 249 1162

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver: