Finlands Byar ger ut räddningspaket för byskolor

03.11.2022 kl. 12:00
Landsbygdens byskolor har minskat med mer än 90 procent. I arbetsgruppen som utarbetat ett räddningspaket kom man fram till att barns jämlika utbildningsmässiga grundläggande rättigheter kränks i Finland.

Mer än hälften av Finlands grundskolor har lagts ner under de senaste trettio åren. Nedläggningarna har särskilt riktats mot landsbygdens byskolor, som har minskat med mer än 90 procent. Den drastiska centraliseringen har lett till en betydande ökning av elevernas transportbehov, en ökad daglig skolresetid och en ökad rastlöshet i skolarbetet. I arbetsgruppen som utarbetat räddningspaketet kom man fram till att barns jämlika utbildningsmässiga grundläggande rättigheter kränks i Finland.

Skolnedläggningar har motiverats av minskade årskullar och besparingsskäl. Samtidigt har storleken på skolorna klart ökat, vilket innebär att ålderskullarna inte har minskat i samma förhållande som skolor har lagts ner. Kostnadsutvecklingen för grundutbildningen har ökat och i hela Finland har kostnaderna för den grundläggande utbildningen ökat klart mest jämfört med andra utbildningsstadier. Finlands Byar ger nu ut ett räddningspaket, Kyläkoulujen pelastuspaketti, för de sista byskolorna och vill ifrågasätta de senaste decenniernas idealisering av centralisering och stordriftsfördelar.

Läs hela meddelandet från Finlands Byar (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver: