Miljötraditioner till heders i klimatarbetet

19.10.2022 kl. 11:00
Aktörer inom förenings- eller byaverksamheten har reflekterat över hur man förr i tiden levde på ett sparsamt sätt i förhållande till naturresursernas utnyttjande. Landsbygdens Bildningsförbund genomför som bäst projekt som handlar om miljötraditioner.

Vad är en miljötradition, och hur förhåller den sig till hållbar utveckling? Inom Landsbygdens Bildningsförbund har man kommit underfund med, att mycket av den kunskap som hörde till vardagen i gamla tider, skulle fungera bra och miljövänligt även i dagens värld! När gamla kunskaper ersattes med nya, förstod man inte deras negativa miljöpåverkningar. Idag har många traditionella kunskaper glömts bort, eller t.o.m. blivit utrotningshotade! Den senaste tiden har dock intresset för och värdering av gamla, miljövänliga kunskaper blivit en ny och ökande trend!

– Poängen är alltså, att förr i tiden levde man mycket miljövänligt och enligt naturens villkor, föremålen användes tills de var helt slitna, onödigheter skaffades inte. Om man överfiskade sjön eller skötte marken dåligt, producerade den inte mat följande år. Respekt för naturen, livet på dess villkor och de bästa sätten att utnyttja dess gåvor lärde man sig redan som barn, sammanfattar Reeta Rönkkö, byautvecklare på Landsbygdens Bildningsförbund.

Mer info finns på webbplatsen sameboat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver: