Kvinnors kunskapsarbete på landsbygden stöter på strukturer och attityder

29.08.2022 kl. 12:00
Projekt undersökte vilka faktorer som främjar eller hindrar möjligheterna till nytt arbete på landsbygden sett ur kvinnors perspektiv.

Vilka faktorer främjar eller hindrar möjligheterna till nytt arbete på landsbygden sett ur kvinnors perspektiv. Det här undersöktes i projektet Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU).

Undersökningen Naisten tietotyö maaseudulla finns att läsas (på finska) på webbplatsen mdi.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: