Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar vill ha fler distansarbetshubbar till byarna

22.06.2022 kl. 13:00
Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar uppmuntrar alla landsbygdskommuner, byaföreningar, byaföretag, ungdomsföreningar och lokala utvecklare att främja etableringen av distansarbetshubbar i den egna byn.

En distansarbetshubb är till exempel ett delat distansarbetsutrymme inrättat i en byagård eller annat utrymme, där byborna kan boka en ergonomisk arbetsplats. Dessutom skulle distansarbetshubben kunna ha bokningsbara mötesrum, lunchrestaurang, kafé eller i mindre skala en varuautomat. Distansarbetshubben skulle innehålla utrustning för att delta i distansmöten och en optisk fiberanslutning, så man kan vara i kontakt med kollegor antingen på andra håll i Finland eller i världen.  Distansarbetshubben skulle också förvandlas till en lugn studielokal eller på kvällarna till ett hobbyrum för föreningar och unga.

När man talar om distansarbetshubbar i byagårdar, så får man inte glömma betydelsen av gemenskap. Enligt enkäter är nackdelen med distansarbete en förskjutning av arbetsgemenskapen till Teams och Slack. Byns distansarbetshubb skulle samla alla distansarbetare i byn och i området på ett ställe, och vid sidan av distansarbete skulle åter en arbetsgemenskap upprättas.

Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar uppmuntrar alla landsbygdskommuner, byaföreningar, företag i byarna, ungdomsföreningar och lokala utvecklare att bekanta sig med distansarbetshubbar och främja deras etablering i den egna byn. Distansarbete är framtiden och här borde man vara med.

Låt oss göra distansarbetet på landsbygden ergonomiskt och i gemenskap tillsammans!

Mer info (på finska) finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: