Finansiering finns att sökas för projekt som utvecklar turismen i glesbygden

21.06.2022 kl. 11:00
Finansiering har utlysts för projekt som utvecklar natur-, mat-, fiske- och jaktturismen. Projektens verksamhet ska i huvudsak omfatta glest bebyggda områden.

En utlysning av finansiering för projekt som utvecklar natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden öppnade den 15 juni. Projekten kan till exempel skapa samarbetsnätverk, utveckla produkter och tjänster för turister eller främja ansvarsfullhet, kvalitetsutveckling, tillgänglighet eller köpbarhet inom turismen. Jord- och skogsbruksministeriet riktar sammanlagt tre miljoner euro till utveckling av turismen i dessa områden genom beslut av den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden.

– Det är fantastiskt att det nu riktas ett så här betydande stöd till turismen i glest befolkade områden, säger parlamentariska arbetsgruppens ordförande Hanna Huttunen (cent).

Mer info finns på webbplatsen mmm.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: