Byskolearbetsgrupp ska stöda landsbygdsskolornas framtid

16.06.2022 kl. 12:00
Finlands Byar har bildat en arbetsgrupp för byskolor som ska skapa visioner. kläcka idéer och upprätthålla dem. Det här och mycket annat finns att läsas i Uutiskirje.

Finlands Byar har bildat en arbetsgrupp för byskolor som ska skapa visioner för landsbygdsskolornas framtid och kläcka idéer för att utveckla och upprätthålla dem. Med en mångsidig expertis inom gruppen samlas fakta, forskningsdata, siffror och praktiska erfarenheter, utifrån vilket gruppen under år 2022 publicerar ett ställningstagande och konkreta förslag till åtgärder för landsbygdsskolorna och som underlag för påverkansarbetet. Arbetsgruppen på tio personer inledde sitt arbete i början av juni med Finlands Byars verksamhetsledare Aleksi Koivisto och organisationens sakkunnige i landsbygdsinflyttning Johanna Niilivuo som ordföranden. Medlemmarna i arbetsgruppen är mångåriga förespråkare och experter på landsbygdsskolor.

Texten (översatt) ingår i Finlands Byars senaste nyhetsbrev, som även innehåller bl.a. en uppmaning at anmäla sig till Saimen LOKAALI, en upplysning om att 610 evenemang deltog i Öppna Byarnas dag som hölls 11.6, info om Byautmaningen 2022, dansbanedans för ungdomar som hålls 18.6, dikten Kyläs Suames, info om Närmatsdagen som hålls 10.9, samt lite aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Finlands Byars Uutiskirje (6 2022) finns att läsas på webbplatsen uutiskirje.suomenkylat.fi.

Bildkälla: Finlands Byars Uutiskirje (juni 2022)

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: