Läs Nylands Byars webbtidning 2022

22.03.2022 kl. 13:30
I Nylands Byars tidning kan du bl.a. bekanta dig med Årets Nyländska By Bromarv och med Pojo kyrkoby som fick hedersomnämnande.

Bekanta dig med Årets Nyländska By Bromarv och med Pojo kyrkoby som fick hedersomnämnande. Du får ett yngre perspektiv av boendet på landet och så får du bl.a. bekanta dig med byarådet från Lojo.

Läs tidningen på webbadressen uudenmaankylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: