Material från byaevenemangens marknadsföringsutbildning 2.3

11.03.2022 kl. 12:30
Nu finns materialet tillgängligt från utbildningen som ordnades 2.3 inför Öppna Byarnas dag 2022.

Inför Öppna Byarnas dag 2022 ordnades utbildning för alla byar 2.3. Syftet med utbildningen är att öka byaaktörernas förståelse för byaevenemangens marknadsföring, att ge råd om hur en lyckad marknadsföring kan förverkligas och påminna om produktifieringens och tjänsteutformningens (planeringen av evenemangets innehåll) betydelse.

Mer info och utbildningsmaterialet finns (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver: