Uttalande från ELARD, PREPARE och ERCA till stöd för civilbefolkningen i Ukraina

02.03.2022 kl. 11:00
De tre europeiska landsbygdsorganisationerna ELARD, PREPARE och ERCA har tillsammans gjort ett uttalande till stöd för civilbefolkningen i Ukraina.

Ordförandena för de tre europeiska landsbygdsorganisationerna ELARD (European LEADER Association for Rural Development), PREPARE (Partnership for Rural Europe) och ERCA (The European Rural Community Alliance) har tillsammans gjort ett uttalande där de uppmanar inblandade parter till att följa de internationella lagarna för mänskliga rättigheter och göra sitt bästa för att nå vapenvila. ELARD, PREPARE och ERCA representerar tillsammans 40 europeiska länder.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se. Se även webbplatsen suomenkylat.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: