Sudielånskompensationen skapar jämställdhet i Finland

21.02.2022 kl. 13:00
Studielånskompensationen är en samhällspolitisk morot, där vinnarna är landsbygdsområden och unga utbildade kvinnor.

Vårens mest intressanta förslag är den regionala studielånskompensationen.  Det är en samhällspolitisk morot, där vinnarna är landsbygdsområden och unga utbildade kvinnor. Målet är att få ett mer enhetligt Finland, som med incitament stöder unga människors drömmar om ett flexiblare liv. Finlands prisade och hyllade regionala högskolenätverk har stött tillgången på arbetskraft, regionernas företagsamhet och regionernas dragningskraft och attraktivitet. Ett omfattande utbildningsnätverk minskar utflyttningen av unga från hemregionen och därmed en mer rättvis regional utveckling.
Coronakrisen förde med sig post-pandemisk landemi.

Över 700 000 finländare överväger nu att flytta, enligt en undersökning av kommunbranschens utvecklingsstiftelse. Enligt den är de mest sannolika flyttarna studenter (47 procent) och de i åldern 18-30 (43 procent). Experimentet kommer till en viktig vändpunkt.

Läs hela texten (på finska), som är ett blogginlägg av Finlands Byars verksamhetsledare Aleksi Koivisto i organisationens blogg. Se även undervisnings- och kulturministeriets webbplats okm.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver: