JSM söker en specialsakkunnig inom landsbygdspolitik

27.01.2022 kl. 09:30
Jord- och skogsbruksministeriet lediganslår en tjänst som specialsakkunnig vid enheten för utveckling av landsbygden vid ministeriets livsmedelsavdelning.

Vid jord- och skogsbruksministeriet (JSM) ledigförklaras en tjänst som specialsakkunnig. Tjänsten är placerad i enheten för utveckling av landsbygden vid ministeriets livsmedelsavdelning.

Som specialsakkunnig arbetar du med utvecklings- och verkställighetsuppgifter inom den nationella landsbygdspolitiken, samt deltar i andra regionutvecklingsuppgifter och i samordningen med landsbygdspolitiken både på nationell nivå och på EU-nivå. Till uppgifterna hör att vara sekreterare för Landsbygdspolitiska rådet och sekreterare för olika projektgrupper, varvid uppgifterna går ut på att skriva nationella program och strategier, kommunikation i anslutning till dem, samt att följa upp finansieringen och organisera evenemang. Ansökningstiden går ut 9.2 kl. 12.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdspolitik.fi. Mer info om tjänsten finns på valtiolle.fi.

Bildkälla: landsbygdspolitik.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: