Välmående och servicebehov landsbygdspolitiska mål för välfärdsområdesvalet

14.12.2021 kl. 14:00
Syftet med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna, men då måste landsbygdsaspekten beaktas.

Syftet med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna, trygga jämlika och högklassiga social-, hälsovårds- och räddningstjänster samt förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. För att dessa mål ska kunna nås måste landsbygdsaspekten beaktas.

Av Finlands areal består 95 procent av landsbygd och över 1,5 miljoner människor bor på olika slags landsbygdsområden. Dessutom har människors ökade multilokala livsstil ökat användningen av landsbygdsområden. I synnerhet i de livliga stugkommunerna och i turistområdena flerdubblar fritidsinvånarna invånarantalet säsongvis, vilket också ökar användningen av och efterfrågan på tjänster. Det är viktigt att dessa beaktas som en del av välfärdsområdets servicestrategi.

De landsbygdspolitiska målen för välfärdsområdesvalet är:

  1. att välfärdsområdens strategiarbete och beslutsfattande landsbygdssäkras.
  2. att jämlika tjänster utvecklas platsbaserat och fördomsfritt.
  3. att samarbete och dialog mellan välfärdsområdet, kommunerna, organisationerna och social- och hälsovårdsföretagen främjas.
  4. att räddningsväsendets tjänster tryggas inom hela välfärdsområdet.

Mer info finns i HYMY-nätverkets ställningstagande på webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Bildkälla: landsbygdspolitik.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver: