Drygt 200 genomförda projekt i sydvästra Finland har gett positiva miljöeffekter

29.10.2021 kl. 12:51
Sedan år 2014 har 187 allmännyttiga Leader-projekt och 31 Leader-stödda företagsprojekt med goda effekter på miljön genomförts i sydvästra Finland.

Sedan år 2014 har 187 allmännyttiga Leader-projekt och 31 Leader-stödda företagsprojekt med goda effekter på miljön genomförts i sydvästra Finland. Även om Leader-projekt främst siktar på att stärka landsbygdens livskraft och människors välmående så strävar man också att använda stödmedlen på ett hållbart sätt och med beaktande av naturens mångfald.

I sydvästra Finland, alltså Egentliga Finland och Satakunta, fungerar sammanlagt nio Leader-grupper. Av de allmännyttiga utvecklingsprojekt som de här grupperna har stött sedan 2014 har upp till 187 varit sådana som också haft gynnsamma effekter på miljön. De här projekten har fått sammanlagt 4,3 miljoner euro i offentligt stöd, 12 procent av det totala stödet till allmännyttiga utvecklingsprojekt. Bland stöden som Leader-grupperna beviljat i form av företagsstöd har 31 projekt haft motsvarande effekter. De här har fått 395 000 euro i offentligt stöd.

Stöden som Leader-grupperna beviljat ur landsbygdsfonden har bland annat använts så att man sparat energi, förbättrat vattendrags tillstånd och förbättrat landsbygdsinvånares kunskaper om miljöfrågor. Dessutom har man i Leader-projekt lyckats förbättra till exempel möjligheterna till återvinning på landsbygden, samt motarbeta invasiva arter som är skadliga för naturens mångfald.

Mer info fins på webbplatsen sameboat.fi.

 

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: