”Korsholms styrka finns i byarna”

25.10.2021 kl. 12:43
Geir Byrkjeland leder två projekt i Korsholms kommun – byaaktivism och klimatledarskap. I byaaktivismen ska han vara en brygga mellan kommuninvånarna. föreningarna och kommunstrukturen.

Geir Byrkjeland leder som bäst två projekt i Korsholms kommun – byaaktivism och klimatledarskap. Då det gäller byaaktivism, är han länken mellan byarna och kommunen. Byrkjeland kan vara ett bollplank som lyssnar, tipsar och för samman rätt personer. Tanken är att han ska vara en brygga mellan kommuninvånarna, föreningarna och kommunstrukturen. Han har också rört sig i byarna för att prata med ungdomarna om vad de önskar sig, för deras röster har inte kommit fram så bra hittills, menar han.

Projektet kring byaaktivism ligger väl i tiden för på justitieministeriet pågår ett tvåårigt projekt som går ut på att främja frivilligarbete. Korsholm är en av pilotkommunerna i projektet som har som målsättning att göra frivilligarbetet attraktivare och skapa lösningar och modeller som stöder det. Byrkjeland är själv helt övertygad om att det finns möjlighet och potential i byarna. Korsholm är en landsbygdskommun, styrkan finns i byarna.

I ett annat projekt ska Byrkjeland utveckla Korsholms klimatledarskap. Det är en direkt följd av att Korsholm godkände nya klimat- och energistrategi i somras, men mycket ligger ännu i startgroparna. Byrkjeland upplever att det finns en positiv entusiasm och planen är att klimattänket ska vara en röd tråd i all kommunal verksamhet.

Uppgifterna är från artikel, skriven av Heidi Eriksson, i Vasabladet (24.10).

Ensten båk (byggd 1882) i Korsholm kommun
Bildkälla: Wikimedia Commons

 

Kenneth Sundman