Sundom – Månadens by i Österbotten

28.01.2022 kl. 12:00
Böcklingen, fritidsanläggningen Öjberget och Meteoria Söderfjärden är några saker som är förknippade med Sundom, som är en stor snabbväxande by och stadsdel i Vasa med över 2500 invånare.

Välkommen till Sundom

Böckling och båtar är två saker som är starkt förknippade med Sundom, vars rökta delikatess är ett varumärke känt i hela Finland. Men om någon utomstående haft ärende till Sundom kanske det också handlat om besök på Öjberget, fritidsanläggningen nummer ett i byn. Många har kanske besökt byns ungdomslokal för att gå på konsert, dans eller revy. Fotbollen är stor i byn och aktiviteten på fotbollsplanen engagerar otroligt många barn och unga, ledare och föräldrar. För att inte tala om SIF:s seniorlag som vann division 3 senaste säsong. Den allra flitigast besökta turistanläggningen i byn är Meteorian på Söderfjärden. Meteorian är för övrigt också med i Aktion Österbottens Byabingo.

Sundom är en stor snabbväxande by, samtidigt en stadsdel i Vasa, med över 2500 invånare. Av invånarna är 73 procent svenskspråkiga och 25 procent finskspråkiga. Övriga språkgrupper utgör 2 procent. Av den yrkesverksamma befolkningen är omkring 85 % löntagare. Många har sina arbetsplatser i Vasa och dess tätortsområde. Omkring 300 personer arbetar inom byn, av dem är ett tjugotal jordbrukare och ett tiotal är knutna till fiskerinäringen. Antalet barn och studerande ungdomar uppgår till över 700 och antalet pensionärer till omkring 400. I Sundom skärgård, som också är en del av Kvarkens världsarv, finns ca 1 000 sommarstugor.

Sundoms historia

För över 520 miljoner år sedan kraschlandade en stor meteorit på jordklotet och bildade en jättekrater som sen fylldes med avlagringar. Platsen är idag känd som Söderfjärden och den ligger delvis inom Sundom by. Söderfjärdens torrläggning som påbörjades för 100 år sedan var Norra Europas största torrläggning på sin tid. Spår av de första människorna i området har hittats uppe på Öjberget. Denna säsongboplats på 46 m över havet har genom kol-14 analys daterats till slutet av stenåldern för ca 4 000 år sedan. Öjberget var då en liten ö långt ute i västerhavet, ca 30 km från närmaste fastlandsstrand.

De första bofasta invånarna tog sannolikt området i besittning på 1200- eller 1300-talet, då byn fick namnet Murmursund. Från slutet av 1500-talet börjar byanamnet Sundom användas.

Fiskar- och småbrukarbyns historia kan man bland annat bekanta sig med på Sundom hembygdsmuseum, i Södersunds väderkvarn, i skärgården till exempel vid Högbådans eller Storsandens historiska fiskelägen och Sundom bygdeförenings båthus vid Västeröver.

Om milstolpar i byns historia finns mera att läsa i Sundoms historia i tre delar och i bygdeföreningens årspublikation Murmursunds Allehanda som utkom med årgång 68 i december 2021.

Servicen i byn

I Sundom finns en mångsidig service. Byn har allt från egen kapellförsamling, den första kapellförsamlingen i landet, och egen gravgård till egen TV-kanal och eget gym. Som den skärgårdsby Sundom är finns här fiskehamn, småbåtshamn och simstrand. En vandringsled går i närheten av stranden runt Öjen och den andra finns på Öjberget.

En stor del av servicen upprätthålls av aktiva föreningar. Till exempel Pensionärshemsföreningen Hemgården tillhandahåller pensionärslägenheter i byn. Kårkulla boende för personer med funktionsnedsättning i byn. Den kommunala verksamheten består förutom av skolan, Sundom Lärcenter som väntar på en utbyggnad, av bibliotek, förskola, daghem, morris och eftis samt arbiskurser. Byns K-Market, som är en affär med långa anor, bygger som bäst ut sin affärslokal. I butiken finns också post och läkemedelsskåp.

Två semesterbyar, fiskrökerier, grillrestaurang, gym, klockgjuteri, knivmakare, dam – och herrfriseringar, ridstall, massörer, flera verkstäder är exempel på privatföretagsamheten i byn.

På senare tid har det fästs allt större vikt vid det arbete som görs i den så kallade tredje sektorn och också i Sundom är föreningarna mycket viktiga för invånarnas trivsel.

Sundom ungdomsförening bedriver inte bara en traditionell ungdomsverksamhet utan har också satsat på tryggheten i byn genom att de förbereder för en beredskapsplan inom ramen för Sundom Help. Även Sundom frivilliga krisgrupp finns under Sundom UF, som nu också erbjuder akut krishjälp genom sin krisgrupp. Sundom bygdeförening har en aktiv verksamhet och dagsaktuellt är utbyggnad av mötesutrymmet vid Meteorian och flyttning av en gammal anrik byggnad till museiområdet.

Exempel på föreningar i byn är: Kronvik byaförening, Näsets byaförening, Sundom Idrottsförening, Sundom lokal-TV, Sundom Lantmannagille, Sundom lokalavdelnng av ÖSP, Sundom Båtklubb, Sundom villaägares förening, Sundom fiskargille, Sundom Jaktförening, Sundom hem och skola, Sundom daghem, Vindängen, Föräldraföreningen för Sundom daghem, Sundom SFP; Sundom socialdemokrater, Sundom avdelning av Finlands Röda Kors, Sundom-Solf lokalavdelning av samfundet Folkhälsan, Sundom spelmän, Sundom marthaförening, Sundom pensionärsklubb, Sundom avdelning av Kyrkans Ungdom, Kronvik Lägergård, Sundom Missionsförsamling och Sundom gravgårdsförening.

Det är ingen överdrift när Sundomborna säger att deras by präglas av mångfald. Mera information om Sundom hittas enkelt på www.sundom.fi.

Text: Marita Bagge

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi.

Meteoria Söderfjärden
Bildkälla: sundom.fi

Nominera Årets tillväxtföretag på landsbygden!

Årets tillväxtföretag på landsbygden kungörs den 19 augusti i Storkyro. Men den som vill anmäla ett tillväxtföretag på landsbygden bör göra det senast den 12 juni.Läs mera »
igår kl. 11:00

Från pittoresk landsbygd till smarta byar – webbinarium 9 juni

Smarta byar-konceptet erbjuder i den nya EU-finansieringsperioden nya intressanta möjligheter. Vid webbinariet får du höra om såväl finansieringsmöjligheter som inspirerande exempel.Läs mera »
02.06.2023 kl. 12:00

Förlängd anmälningstid för Öppna Byar-evenemang

Ni hinner ännu anmäla ert evenemang till Öppna Byarnas dag som hålls den 10 juni. Anmäl ert evenemang senast söndagen den 4 juni.Läs mera »
01.06.2023 kl. 12:00

Landsbygdens platssexighet tilltalar trendmedvetna stadsbor

Platssexighet är ett nytt sätt att föreställa sig landsbygden. Platssexighet använder sig av trovärdiga och intressanta bilder, blandningen av föreställningar mellan stad och landsbygd och generationsupplevelsen av millenniet.Läs mera »
31.05.2023 kl. 13:00

Presentationsmaterial från infotillfällen om projektstöd

Ta del av presentationsmaterialet om projektstöd från infotillfällen i Vasa och Karleby.Läs mera »
30.05.2023 kl. 13:00

Nu har landsbygden sin stora chans

Digitaliseringen bjuder på nya metoder för att para ihop bostäder på landsbygden med hugade inflyttare. Men Finland har även potential för livsstilsmigration och så sitter glesbygden på stora möjligheter då vi talar om den gröna omställningen.Läs mera »
30.05.2023 kl. 10:00

Senaste nyhetsbrevet från HSSL

I fjärde nyhetsbrevet från Hela Sverige ska leva ingår ett möte med landsbygdsminister Peter Kullgren. Vidare ges ett gott råd till regeringen, info om ett nytt råd för civil beredskap, information om en företagsforskarskola m.m.Läs mera »
24.05.2023 kl. 12:00

Rurala stannare – en studie av stannandets dynamik i Österbotten

Att stanna på landsbygden är en aktiv handling genomförd av människor som ofta har alternativ, där vissa faktorer avgör till stannandets fördel.Läs mera »
23.05.2023 kl. 13:00

KyläAreena – festival för landsbygden och byarna

Finlands Byars nyhetsbrev för maj månad innehåller bl.a. info om evenemanget KyläAreena, Öppna Byarnas dag, festivalen Världen i byn, samt lite aktuell info från Svenskfinlands Byar.Läs mera »
22.05.2023 kl. 11:00

Guidebok för evenemangsarrangörer

SILMU-byar och Leader SILMU producerade en guide för evenemangsarrangörer. I guiden finns det bl.a. tips om evenemangsplanering, säkerhet, tillstånd och anmälningar, kommunikation och marknadsföring.Läs mera »
16.05.2023 kl. 12:00

Webinarium om kundsäkerhet på friluftsleder

Onsdagen den 31 maj kl.14-15.30 ordnar TUKES ett webinarium där man mångsidigt informerar om kundsäkerheten vid olika friluftsleder.Läs mera »
15.05.2023 kl. 10:00

Rejpelt är Månadens by i Österbotten

Rejpelt är den största byn i Vörå. Ännu på 1980-talet arbetade största delen av Rejpeltborna med jordbruk. Nu jobbpendlar en del bybor till närorterna men ungefär lika många arbetar i Vörå.Läs mera »
12.05.2023 kl. 09:00

Finlands Byar vill lyfta upp viktiga landsbygdsfrågor i förhandlingar om regeringsprogrammet

Finlands Byar vill att det kommande regeringsprogrammet har en nationell strategi för distansarbetet, närskoletillägg för landsbygden och byaservicebussar i trafik.Läs mera »
11.05.2023 kl. 12:00

Seminarium om rurala stannare

Syftet med studien det rurala stannandets dynamik är att avgöra vilka faktorer som inverkar på människornas beslut att stanna på landsbygden. Ett seminarium om ämnet ordnas 23.5.2023 på Academill i Vasa och som hybrid.Läs mera »
10.05.2023 kl. 12:00

Webbinarium om landsbygdens digitala omvälvning

Den 26 maj hålls ett webbinarium om landsbygdens digitala förändring i dag och imorgon.Läs mera »
09.05.2023 kl. 12:00

Webbinarium om utländsk arbetskraft

Vad är kommunen vs arbetsgivarens ansvar vid arbetskraftsinvandring? Vilket ansvar har dagvården och skolan som aktörer för integration? Den 25 maj hålls ett webbinarium på temat utländsk arbetskraft.Läs mera »
09.05.2023 kl. 10:00

Kom ihåg infotillfället på svenska inför Öppna Byarnas dag!

Den 4 maj ordnas ett informationstillfälle på svenska om Öppna Byarnas dag online via Teams. Kom med och hör mer om denna speciella dag för alla Finlands byar med över 600 evenemang runt om i landet! Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:00

Ger varulevererans med drönare bättre service på landsbygden?

Kan drönare vara en del av lösningen för att långsiktigt förbättra servicen på landsbygden i Sverige? Enligt Cecilia Strokirk på RISE är svaret ja. Hon var med i ett projektteam som undersökte det senaste inom drönarleveranser. Läs mera »
26.04.2023 kl. 12:00

Ett nytt nyhetsbrev från HSSL

I tredje nyhetsbrevet från Hela Sverige ska leva presenteras duon som ska leda rörelsen det kommande året. Vidare ges info om den nya Balansrapporten, tips om intressant lösning och lyssning om Sveriges landsbygder m.m.Läs mera »
25.04.2023 kl. 12:00

Webbinarier om finansiering av grön omställning

Vid två virtuella tillfällen den 4 och 11 maj diskuteras den gröna omställningen och möjligheterna för EU-finansiering för till exempel bio- och cirkulär ekonomi. samt grön teknik.Läs mera »
21.04.2023 kl. 13:00

Koittila i Södra Savolax är Årets by i Finland

Byn Koittila i Kangasniemi, Södra Savolax är Årets by 2023.Utvecklingen av Koittila by med sina 190 invånare är målmedveten och långsiktig. Den lilla byn har satsat särskilt på byns marknadsföring och information.Läs mera »
20.04.2023 kl. 13:00

Stor uppslutning inför Landsbygdsveckan i Sverige

Programmet för Landsbygdsveckan (2-7.5) rymmer närmare 90 arrangemang från Pitebygden i Norrbotten till Klågerup i Skåne, varav många aktiviteterna är digitala. Invigning av Landsbygdsveckan sker den 2 maj Läs mera »
19.04.2023 kl. 13:00

Infotillfälle på svenska inför Öppna Byarnas dag

Den 4 maj ordnas ett informationstillfälle på svenska om Öppna Byarnas dag online via Teams. Kom med och hör mer om denna speciella dag för alla Finlands byar!Läs mera »
18.04.2023 kl. 13:00

Energikväll i Esse inom Smart energiby 3.0

Välkommen med på energikväll i Esse 27.4 och kartlägga ert områdes energi- och kunskapspotential, samt rita kartan mot en självförsörjande smart by inom energi.Läs mera »
18.04.2023 kl. 10:00

Byskolor utmanas att hålla byskolefika

Oravasaari skola och Finlands Byar rf utmanar alla byskolor att anordna byskolefika. Evenemanget äger rum tisdagen den 23 maj, men varje skola bestämmer själv tidpunkten för evenemanget.Läs mera »
17.04.2023 kl. 12:00