Infokvällen i Vasa om landsbygdssäkring hålls inkommande torsdag

22.10.2012 kl. 15:08
Besluten påverkar ofta landsbygden annorlunda än i centrumen, vilket beror på landsbygdens speciella särdrag, som gles bebyggelse och långa avstånd.
Besluten påverkar ofta landsbygden annorlunda än i centrumen, vilket beror på landsbygdens speciella särdrag, som gles bebyggelse och långa avstånd. Sålunda är det viktigt att man redan i beredningsprocessen av ärendena klargör landsbygdssäkringen (politikens signifikanta konsekvenser för landsbygden). Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och Svenska
studiecentralen ordnar i samarbete med Vasa Arbis och Vaasa-opisto en landsbygdssäkringskväll på Vasa Arbis 18.10 kl. 18-ca 21. Medverkar gör bl.a. riksdagsledamot Mats Nylund (Varför landsbygdssäkring är ett måste), landsbygdsöverinspektör Hanna-Mari Kuhmonen (Maaseutuvaikutusten arviointi – työkalu päättäjille) och specialsakkunnig Christell Åström (Kommunreformen och landsbygdssäkringen). Kvällen avslutas med grupparbeten och sammanfattning. Hela programmet finns på Svensk Byaservice hemsida
www.bya.net.

JU STÖRRE KOMMUNER DESTO STARKARE KRAV PÅ NÄRMAKT

Kommunerna har i hög grad varit gemenskaper med stark tillit, identitet och sammanhållning, men icke så längre.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:33

Indisk gästprofessor med specialintresse landsbygdsutveckling installerades i Lund

Lunds universitets tredje indiska gästprofessor Surinder Jodhka.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:30

Undervisning på två språk skall rädda byskolor i Sibbo

Sibbo kommun i Nyland utreder som bäst intresset bland finska föräldrar för att lägga sina barn i svenskspråkiga byskolor.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:27

*Intresserad av internationellt samarbete? – seminarium för unga hålls i Borgå

Ett internationellt seminarium för unga och för personer som arbetar med unga hålls i Borgå 25.10.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:12