*Intresserad av internationellt samarbete? – seminarium för unga hålls i Borgå

22.10.2012 kl. 15:12
Ett internationellt seminarium för unga och för personer
som arbetar med unga hålls i Borgå 25.10.
Ett internationellt seminarium för unga och för personer som arbetar med unga hålls i Borgå 25.10. På tillställningen presenteras ett Youth in Aktion-finansierat projekt, samt generellt olika finansieringsmöjligheter för internationella projekt. För tilläggsuppgifter kontakta Heli Mutanen på mobil 040 569 0068 eller e-mailadress heli.mutanen@silmu.info. Uppgifterna är från SILMU:s Infobrev 10/2012 (där man även kan läsa om kurser i byggnadsvård (20.10 och 27.10) och att man kan påverka framtiden på hemorten i den nya programperioden genom att skicka in förslag till SILMU) och finns som länk på
SILMU:s hemsida www.silmu.info. Se även annat under Aktuellt och text om projektstöd i förverkligandet av välfärdstjänster på http://www.silmu.info/?lang=fi&newspage=32.

JU STÖRRE KOMMUNER DESTO STARKARE KRAV PÅ NÄRMAKT

Kommunerna har i hög grad varit gemenskaper med stark tillit, identitet och sammanhållning, men icke så längre.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:33

Indisk gästprofessor med specialintresse landsbygdsutveckling installerades i Lund

Lunds universitets tredje indiska gästprofessor Surinder Jodhka.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:30

Undervisning på två språk skall rädda byskolor i Sibbo

Sibbo kommun i Nyland utreder som bäst intresset bland finska föräldrar för att lägga sina barn i svenskspråkiga byskolor.Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:27

Infokvällen i Vasa om landsbygdssäkring hålls inkommande torsdag

Besluten påverkar ofta landsbygden annorlunda än i centrumen, vilket beror på landsbygdens speciella särdrag, som gles bebyggelse och långa avstånd. Läs mera »
22.10.2012 kl. 15:08