December 2021

Inbjudan till att bygga EU:s landsbygdspaktAntonia Husberg konsultativ tjänsteman inom landsbygdspolitikenSju projekt får finansiering via landsbygdsutvecklingsprogrammetRegional jämlikhet i främjandet av digitaliseringen – ställningstagande från MANE och SANKMANE betonar vikten av landsbygdssäkring som en del av välfärdsområdens beslutsfattandeVälmående och servicebehov landsbygdspolitiska mål för välfärdsområdesvaletAnsökan om finansiering för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt öppnadByaföreningar – välkomna till den riksomfattande Byaenkäten!Bromarv är Årets Nyländska By – hedersomnämnande till Pojo kyrkobyRökiö – Månadens by i ÖsterbottenStolt över byn – en kampanj för landsbygdens goda liv och välmåendeI väntan på julen tillsammans med Leader-tomtarnaÅrets sista nyhetsbrev från HSSLInlandsaktivism i podden Hela Sverige pratarFinlands Byar höll höstmöte – Jari Koskinen ny ordförande

November 2021

Finlands Byar och sex regionala byaföreningar med i nätverket Hållbarhetsveckan27-årige Aleksi Koivisto är verksamhetsledare för Finlands ByarNationellt skärgårdsnätverk kring bobarhet skapasNationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamhetenDesigna Byasockan och vinn Novitas garnpris!Svenska Landsbygdsriksdagen hålls som planerat nästa årÅrets femte nyhetsbrev från HSSLDrygt 200 genomförda projekt i sydvästra Finland har gett positiva miljöeffekter

Oktober 2021

”Korsholms styrka finns i byarna”Småbönders – Månadens by i Österbotten för november