Välkommen till Svenskfinlands Byar

Svenskfinlands Byar (tidigare Svensk Byaservice), som bildades år 1994, är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. Svenskfinlands Byar upprätthålls av:

Svenskfinlands Byar har ett nära samarbete med de regionala byaföreningar och de lokala aktionsgrupperna. Vi jobbar för att stöda och hjälpa byarna i deras verksamhet. Svenskfinlands Byar är ingen takorganisation och strävar inte till att styra verksamheten. Byn bestämmer, Svenskfinlands Byar sprider information och hjälper byarna att lära av varandra.

Svenskfinlands Byar har även ett nära samarbete med nätverket IDNET/Svenskfinland som brobyggare och pilotområde.  IDNET, som är ett av Landsbygdspolitiska rådets fem landsbygdspolitiska nätverksprojekt, upprätthålls av Svenska lantbrukssällskapens förbund som är projektkoordinator för nätverket.

Svenskfinlands Byar finns också på Tvitter, Facebook och publicerar Svenskfinlands Byars Nyhetsblogg.

 

 
 

 


”Det är ingen som vet vad coronapandemin har för påverkan på landsbygden. Det som däremot har påverkat landsbygden är globalisering, urbanisering och rörlighetsnormen. Men alla dessa tre saker har dock under coronan fått sig en näsbränna.”

Författaren, föreläsaren och biträdande professorn i kulturgeografi vid Linköpings universitet Josefina Syssner i en inspelad föreläsning (p.g.a. coronarestriktionerna) under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande webbinarium 11.9. Syssners föreläsning hade rubriken Landsbygdens tid är nu? – Om corona och konsten att krympa smart.

15.10.2020 13:46
I dag (15.10) firas Internationella dagen för landsbygdens kvinnor. Finlands Byars ordförande Petri Rinne önskar på Twitter en god dag och frågar sig vad landsbygdens framtid vore utan er kvinnor. Visste du att: Landsbygdskvinnor – en fjärdedel av världens befolkning … Läs mer
9.10.2020 10:33
Statsrådet utnämnde den 8 oktober 2020 en parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd för att förbättra möjligheterna för glesbebyggda områden i Finland. Arbetsgruppens mandatperiod är 12.10.2020-30.6.2023. – Jag förväntar mig att arbetsgruppen ska börja genomföra försöksprojekt snabbt. Det lönar sig att utveckla … Läs mer
9.10.2020 9:45
En av de här byarna kommer att bli Årets by i Nyland år 2021: Antskog i Raseborg, Borgby-Hertsby i Sibbo, Kullo i Borgå, Ohkola i Mäntsälä, Tolkis i Borgå eller Valkjärvi i Nurmijärvi. Byarna presenteras i oktober på SILMU-byars respektive … Läs mer