Välkommen till Svenskfinlands Byar

Svenskfinlands Byar (tidigare Svensk Byaservice), som bildades år 1994, är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. Svenskfinlands Byar upprätthålls av:

Svenskfinlands Byar har ett nära samarbete med de regionala byaföreningar och de lokala aktionsgrupperna. Vi jobbar för att stöda och hjälpa byarna i deras verksamhet. Svenskfinlands Byar är ingen takorganisation och strävar inte till att styra verksamheten. Byn bestämmer, Svenskfinlands Byar sprider information och hjälper byarna att lära av varandra.

Svenskfinlands Byar har även ett nära samarbete med nätverket IDNET/Svenskfinland som brobyggare och pilotområde.  IDNET, som är ett av Landsbygdspolitiska rådets fem landsbygdspolitiska nätverksprojekt, upprätthålls av Svenska lantbrukssällskapens förbund som är projektkoordinator för nätverket.

Svenskfinlands Byar finns också på Tvitter, Facebook och publicerar Svenskfinlands Byars Nyhetsblogg.

 

 
 

 


”Det är ingen som vet vad coronapandemin har för påverkan på landsbygden. Det som däremot har påverkat landsbygden är globalisering, urbanisering och rörlighetsnormen. Men alla dessa tre saker har dock under coronan fått sig en näsbränna.”

Författaren, föreläsaren och biträdande professorn i kulturgeografi vid Linköpings universitet Josefina Syssner i en inspelad föreläsning (p.g.a. coronarestriktionerna) under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande webbinarium 11.9. Syssners föreläsning hade rubriken Landsbygdens tid är nu? – Om corona och konsten att krympa smart.

26.11.2020 12:42
Det finns ännu chans att påverka EU:s långsiktiga vision för landsbygden. Gör det senast 30.11! Man kan ge svar antingen som privatperson eller som representant för en organisation. Länken finns på webbplatsen ec.europa.eu. Språkval finns uppe i högra hörnet.
24.11.2020 11:57
För första gången håller Finlands Byar en öppen streamad prisutdelningsgala där man premierar Årets by på riksplanet, Årets landsbygdsprofil, Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare. Nätsändningen hålls 9.12 och börjar kl. 17.00. Man kan följa med sändningen via denna länk.
24.11.2020 11:30
Den tvåspråkiga digitala tidningen Nylands Byar kommer att publiceras årligen vid årsskiftet. Målet med tidningen är att lyfta fram nyländska byar och göra byaverksamheten bekant. I den första tidningen skriver man om tävlingen Årets Nyländska By och om vinnarbyn, samt … Läs mer